Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

2020-10-25

Czy każdy cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce? Jakie warunki musi spełnić? Na te pytania odpowiadamy w poniższym wpisie!

Cudzoziemiec - zakup lokalu

Co do zasady, każdy cudzoziemiec może zakupić nieruchomość w Polsce, ale po spełnieniu kilku warunków.

Cudzoziemiec - z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii

Osoba pochodząca z wyżej wymienionych obszarów nie potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce. Również przedsiębiorcy z siedzibą firmy na terytorium jednego z państw UE nie potrzebują zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Cudzoziemcy spoza Uniii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii co do zasady muszą uzyskać na zakup nieruchomości odpowiednie zezwolenie.

Kto może się o nie starać?

Każdy cudzoziemiec, będący:

- osobą fizyczną bez obywatelstwa polskiego;

- przedsiębiorcą z siedzibą firmy za granicą;

- spółką handlową bez osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski.

Osoba ubiegająca się o zezwolenie, musi posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego. 

Uzyskaniu zezwolenia sprzyja polskie pochodzenie, małżeństwo z polskim obywatelem czy też prowadzenie na terenie kraju działalności gospodarczej.

Zezwolenia nie uzyskasz, jeśli Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Rolnictwa oraz Minister Obrony Narodowej uznają, że wydanie zezwolenia spowoduje zagrożenie obronności kraju, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, czy też zagrożenie zdrowia publicznego.

Czy cudzoziemiec, który nie potrzebuje zezwolenia, może kupić każdy rodzaj nieruchomości?

Bez zezwolenia, cudzoziemiec może zakupić m. in. 

  • samodzielny lokal mieszkalny złożony z pokoi, kuchni, łazienki, ewentualnie piwnicy i strychu – dla realizacji podstawowej potrzeby mieszkaniowej,
  • garaż lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli będąc właścicielem lokalu mieszkalnego potrzebuje garażu.