Taksa notarialna

2020-11-17

Kupując dom czy mieszkanie, szykujemy się na olbrzymie wydatki. Kalkulując koszta raty kredytu czy wynagrodzenia ekipy remontowej, często jednak zapominamy o taksie notarialnej. A może być ona całkiem wysoka! Dziś podpowiemy, na jakie wydatki przygotować się, idąc o notariusza.

Taksa notarialna - co to jest?

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, za wykonane przez siebie czynności oraz dokumenty pobiera wynagrodzenie i dodatkowe opłaty, które przekazuje organom administracji publicznej. 

Wynagrodzenie notariusza nazywamy taksą notarialną.

Wysokość taksy notarialnej

Na rynku notariuszy nie ma wolnej konkurencji. Maksymalna wysokość taksy notarialnej jest uregulowana odgórnie -  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto pamiętać, że że podane w rozporządzeniu taksy notarialne są taksami netto i nie obejmują podatku VAT w wysokości 23%. Jej wysokość zazwyczaj zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi:

 • dla wartości przedmiotu czynności do 3 000 zł – 100 zł;

 • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł; a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi nie więcej niż 7500 zł.

“Połówkowa” taksa notarialna

W rozporządzeniu zastrzeżono, że w przypadku niektórych czynności związanych z rynkiem nieruchomości, taksa będzie wynosić nie więcej, niż połowę stawki maksymalnej. Taka stawka powinna być stosowana m. in. podczas zawierania:

 • umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy przedwstępnej,

 • umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy przedwstępnej

 • umowy przedwstępnej,

 • umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,

 • umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej.

Taksa notarialna może być jeszcze niższa w przypadku niektórych czynności notarialnych. Będzie wynosić 1/4 stawki maksymalnej np. w przypadku ustanawiania hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą.

Dodatkowe opłaty

Jak już wspomnieliśmy, u notariusza uiszczamy nie tylko taksę notarialną, ale i opłaty, które notariusz przekazuje odpowiednim organom. Są to m. in.

 • podatek od czynności cywilnoprawnych – od ustanowienia hipoteki: 19 zł,

 • elektroniczny wniosek wieczystoksięgowy: 246 zł,

 • opłata wieczystoksięgowa za wpis własności: 200 zł.