Ogrodzenie działki

2020-12-09

Ogrodzenie, choćby prowizoryczne, to zazwyczaj jeden z pierwszych elementów, który pojawia się na działce. Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia? A może wolno sobie postawić dowolny płot bez konieczności informowania  o tym żadnych organów? Dziś rozwiejemy wątpliwości!

Obowiązek ogrodzenia działki

Z zasady, nie mam w Polsce obowiązku ogrodzenia swojej działki. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której trwa budowa - wtedy faktycznie trzeba ogrodzić działkę, aby chronić osoby postronne przed niebezpieczeństwem. 

Mimo wszystko, większość osób decyduje się na odgrodzenie swojego terenu płotem. Daje to nie tylko poczucie prywatności, ale i większe bezpieczeństwo oraz ochronę naszych dóbr przed zwierzętami, czy innymi ludźmi. 

Czy na budowę ogrodzenia trzeba mieć pozwolenie?

Z założenia - nie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

 • ogrodzenie ma stanąć w miejscu, gdzie są duże różnice wysokości terenu — jako część muru oporowego,
 • płot ma ogrodzić obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Czy budowę płotu trzeba zgłosić?

Tylko w określonych sytuacjach. Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest wymagane, jeśli jego wysokość ma przekraczać 2,2 m. W takim zgłoszeniu muszą się znaleźć:

 • wskazanie rodzaju i sposobu wykonania prac budowlanych,
 • termin rozpoczęcia prac budowlanych,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych,
 • szkic z wyrysowanym ogrodzeniem,
 • uzgodnienia z innymi organami, jeśli są wymagane.

Budowa ogrodzenia bez zezwolenia

W przypadkach innych, niż wymienione powyżej, nie musimy uzyskiwać pozwolenia na wybudowanie ogrodzenia, ani nigdzie tego faktu zgłaszać. Przed rozpoczęciem budowy należy jednak sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania terenu, czy nie wprowadzono tam ustaleń dotyczących ogrodzeń. Zdarza się, że gmina narzuca wygląd czy wysokość płotu swoim mieszkańcom.

Nawet jeśli gmina pozostawia nam dowolność, każde ogrodzenie musi spełniać szereg wymogów.

 • Ogrodzenie możemy postawić wyłącznie na swojej działce lub na linii granicznej, jeśli sąsiad wyrazi na to zgodę.
 • Musi być ono bezpieczne dla użytkowników, innych osób oraz zwierząt. Jeśli ma mniej niż 1,80 m wysokości, nie może być zakończone żadnymi ostrymi przedmiotami typu drut kolczasty.
 • Powinno być stabilne, wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
 • Ogrodzenie należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Furtka nie może być węższa, niż 90 cm.
 • Brama nie może być węższa, niż 2.4 m i nie może otwierać się na zewnątrz ani na teren sąsiada.
 • Na wysokości bramy i furtki nie może być progów.

Jeśli nasze ogrodzenie nie będzie spełniać wyżej wskazanych wymogów, organ nadzoru budowlanego może nakazać jego przebudowę lub nawet rozbiórkę.