Umowa najmu garażu lub miejsca parkingowego

2021-02-21

Wszyscy wiemy, jakie są uroki parkowania pojazdu w dużym mieście. Przy starych kamienicach w centrum zazwyczaj zmieści się tylko kilka samochodów, przy ulicach stoją natomiast parkomaty. Nie lepiej sytuacja wygląda na nowych osiedlach, na których deweloperzy zawsze przewidują niewystarczającą ilość miejsc parkingowych.

Dodatkowo, ceny miejsc czy garaży bywają absurdalnie wysokie - w niektórych miejscach osiągają wartość wkładu własnego na małe mieszkanie. 

Dlatego wiele osób decyduje się na wynajem miejsca parkingowego lub garażowego. Co obowiązkowo powinno zawierać się w umowie najmu?

Umowa najmu miejsca postojowego lub garażu

Szczegółowe zasady najmu garażu czy miejsca parkingowego zewnętrznego reguluje Kodeks cywilny. Jeżeli nie uregulujesz jakiejś kwestii w umowie, to jego postanowienia będą rozstrzygające. 

W umowie najmu garażu lub miejsca parkingowego powinny znaleźć się:

  • wskazanie stron umowy - czyli określenie właściciela garażu czy miejsca parkingowego (wynajmującego) oraz osoby, która będzie z niego korzystać (najemcy). W umowie należy zawrzeć podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu tożsamości oraz informacje kontaktowe. Jeśli któraś ze stron jest firmą, trzeba również podać numery NIP i regon,

  • wskazanie przedmiotu umowy - czyli szczegółowy opis miejsca postojowego czy garażu. W umowie warto podać między innymi lokalizację, powierzchnię, numer oraz informację o zadaszeniu, zamknięciu miejsca. Tak naprawdę, im więcej szczegółów podasz, tym mniej potencjalnie spornych sytuacji wyniknie z umowy,

  • termin obowiązywania umowy - który może być określony (wtedy w umowie podajemy datę, do której obowiązuje) lub nieokreślony,

  • wysokość czynszu oraz termin i forma jego uiszczania wraz z podaniem np. numeru konta. Jeśli najemca będzie korzystać z mediów - np. prądu - warto określić sposób rozliczania się także za to,

  • podpisy stron ze wskazaniem miejsca i daty zawarcia umowy.

Na co warto zwrócić uwagę, zawierając umowę najmu miejsca postojowego lub garażu?

Jeśli szukasz miejsca parkingowego lub garażowego do wynajęcia, zwróć uwagę na to, czy w umowie wynajmujący reguluje:

  • kaucję - wynajmujący ma prawo jej zażądać przed wydaniem rzeczy, na poczet zabezpieczenia ewentualnych nieuregulowanych należności,

  • okres wypowiedzenia - sprawdź, czy jest wystarczająco długi na znalezienie innego miejsca czy garażu w razie potrzeby,

  • zakres odpowiedzialności stron - zanim podpiszesz umowę najmu miejsca postojowego czy garażu sprawdź, czy wynajmujący uregulował w niej kwestie np. obowiązku odśnieżania czy sprzątania miejsca lub naprawiania garażu.