FIRMA „GOLDEN HAWK - NIERUCHOMOŚCI PRZESTRZEGA ZASAD OKREŚLONYCH W RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO) informuję Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szymon Klocek z którym można się skontaktować za pomocą maila szymonklocek@goldenhawk.pl oraz drogą pocztową: ul. Cienista 18/U1, Szczecin 71-687, Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę. W jakich celach są przetwarzane dane?

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą, bankom oraz zakładom ubezpieczeń, doradcom finansowym, a także innym biurom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agencjom fotograficznym, agencjom marketingowym, kancelarii doradztwa podatkowego, kancelarii prawnej, notariuszom oraz deweloperom.

5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo zrealizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informuję że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: szymonklocek@goldenhawk.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO) oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Dziękujemy za zaufanie

"Golden Hawk"