Służebność drogi koniecznej

2020-12-21

Gdy kupujesz nieruchomość, szczególnie dalej położoną od drogi, często na wsi - może się okazać, że nie masz z niej np. bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ponieważ otaczają ją inne działki.

Czy jesteś wtedy skazany na zostawianie samochodu na ulicy i wracanie do domu pieszo? Oczywiście, że nie! Jednak to sytuacja, w której potrzebujesz służebności drogi koniecznej. Czym jest i jak z niej korzystać?

Służebność drogi koniecznej - przepisy prawne

Zgodnie z art. 145 §. 1. Kodeksu cywilnego, służebność drogi koniecznej jest ustanawiana, gdy właściciel nie ma dostępu do drogi publicznej, która prowadzi do jego nieruchomości lub znajdujących się na jej terenie budynków gospodarskich.

Prawo chroni Cię więc w sytuacji, gdy nabyłeś nieruchomość na działce odgrodzonej od drogi innymi działkami. 

Jak ustanawia się służebność drogi koniecznej?

Aby możliwe było ustanowienie służebności drogi koniecznej, muszą zaistnieć określone prawem warunki. są to:

  • brak prawnie zagwarantowanego trwałego dostęp do drogi publicznej,
  • wytyczenie drogi koniecznej w sposób umożliwiający uprawnionemu do odpowiedniego korzystania z niej, z jednoczesnym ograniczeniem szkód, które mogą powstać przez jej obecność na działce obciążonej,
  • uwzględnienie interesu społeczno-gospodarczego.

Najczęściej, służebność drogi koniecznej ustanawia się w postaci aktu notarialnego między zainteresowanymi stronami. W przypadku braku możliwości samodzielnego rozstrzygnięcia sprawy, można zwrócić się do sądu. Służebność drogi koniecznej zazwyczaj jest przyznawana za wynagrodzeniem.

Służebność drogi koniecznej można nabyć również przez zasiedzenie, kiedy korzystamy z trwałego i widocznego urządzenia np. mostu.

Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciel nieruchomości, przez którą przebiega droga, ma obowiązek jej udostępnienia. Po stronie osoby uprawnionej leży natomiast wykonanie i utrzymanie drogi koniecznej. Powinna ona również korzystać z niej w sposób nieuciążliwy i niepowodujący szkód.

Służebność drogi koniecznej - opłaty

Właścicielowi nieruchomości, przez którą przebiega droga, należy się wynagrodzenie. Wlicza się w nie m.in. wysokość możliwych szkód oraz koszty za utrzymanie drogi. Jego wysokość ustalana jest przez sąd.