Co musi znaleźć się w umowie deweloperskiej?

2021-01-10

W trakcie procesu zakupowego mieszkania u dewelopera, zazwyczaj podpisujemy kilka umów. Każda z nich powinna jednak zawierać pewne obowiązkowe elementy. Na co należy zwrócić uwagę, podpisując umowy deweloperskie?

Umowy deweloperskie - rodzaje

Dokonując transakcji z deweloperem, możemy spotkać się z umowami:

 • wstępną,
 • rezerwacyjną,
 • przedwstępną,
 • deweloperską,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • przeniesienia własności.

Elementy umowy z deweloperem

W każdej umowie zawieranej z deweloperem powinno być kilka obowiązkowych elementów konstrukcyjnych. Tylko z nimi będzie ona powodować określone skutki prawne. Dlatego zanim podpiszesz jakąś umowę z deweloperem, sprawdź, czy znajduje się w niej:

 • oznaczenie stron umowy lub osób reprezentujących strony umowy,
 • określenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy,
 • określenie powierzchni nieruchomości ze wskazaniem sposobu pomiaru,
 • wskazanie ceny lub sposobu jej obliczenia w sposób niebudzący wątpliwości.

W umowie deweloperskiej często pojawiają się postanowienia, mówiące o karach umownych za nieterminowe wydanie nieruchomości, czy przeniesienie jej własności. Jeżeli kary dotyczą “opóźnienia” - będą obowiązywać, gdy nieruchomość zostanie wydana z opóźnieniem na skutek zdarzeń niezawinionych przez dewelopera, jeżeli natomiast “zwłoki” - kary będą odnosić się wyłącznie do opóźnień powstałych z winy dewelopera.