Rozdzielność majątkowa a wspólny zakup mieszkania

2018-03-21

Jednym z małżeńskich ustrojów majątkowych jest ustrój rozdzielności majątkowej. Jest to forma często wybierana przez małżonków. Niektórzy decydują się na nią jeszcze przed zawarciem związku, a inni - dopiero w trakcie jego trwania. Na czym polega ustrój rozdzielności majątkowej i jak wpływa na kwestię wspólnego nabycia nieruchomości?

Ustrój rozdzielności majątkowej

Małżonkowie mogą zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę, na mocy której ustanowią ustrój rozdzielności. Majątek każdego ze współmałżonków należy wówczas wyłącznie do niego - i dotyczy to zarówno wszystkiego, co posiadał przed zawarciem związku, jak tego, co nabył po podpisaniu umowy. Jest on osobą wyłącznie uprawnioną do zarządzania własnymi finansami. W takiej sytuacji, małżonkowie nie mają w ogóle majątku wspólnego. Jak więc nabyć nieruchomość, by stanowiła własność obojga?

Zasady współwłasności ułamkowej

Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest nabycie nieruchomości na zasadach współwłasności ułamkowej. Taka umowa pozwala określić proporcje własności wedle uznania osób kupujących dom czy mieszkanie. Umożliwia ona zarówno wzięcie kredytu w banku (małżonkowie stają się współkredytobiorcami), jak i zakup nieruchomości. W umowie kupna lokalu, każdy z małżonków zostaje wymieniony osobno - jako współwłaściciel.

Inną opcją jest zniesienie rozdzielności majątkowej i powrót do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wtedy osoby będące w związku mogą wspólnie wziąć kredyt, a nieruchomość nabyć na zasadach współwłasności.

Wbrew temu, o co pytają niektórzy nasi Klienci - podpisanie umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami nie stanowi przeszkody do wspólnego wzięcia kredytu i zakupienia nieruchomości. Mamy nadzieję, że tym krótkim artykułem rozwialiśmy wszystkie Wasze wątpliwości!