Protokół zdawczo-odbiorczy

2018-05-07

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, dzięki któremu możemy ostatecznie zweryfikować stan techniczny kupowanego mieszkania. To dowód zgodności oferty z rzeczywistym stanem nabywanego lokalu. Co powinien zawierać i jak sporządzić go, żeby maksymalnie zabezpieczyć się przed nieuczciwymi sprzedawcami?

Niezbędny dokument

Zawarciu umowy sprzedaży lokalu, zawsze powinno towarzyszyć przekazanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Opisuje on przede wszystkim ogólny stan mieszkania, istniejące usterki oraz stan liczników. Poprawnie sporządzony, daje możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń w przypadku stwierdzenia, że sprzedający lokal nie poinformował nas o wszystkich wadach nieruchomości.

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

W tym dokumencie powinno znaleźć się przede wszystkim:

- wskazanie jakiego lokalu dotyczy protokół,

- wskazanie aktu notarialnego, potwierdzającego dokonanie transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości,

- szczegółowy opis stanu technicznego mieszkania - określenie zużycia poszczególnych instalacji, ścian, okien, drzwi oraz sufitów,

- spis wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu z podziałem na poszczególne pomieszczenia,

- fotografie dokumentujące stan mieszkania i spis wyposażenia,

- liczba przekazanych kompletów kluczy,

- stan liczników,

- datę, miejsce i podpisy stron.

Protokół zdawczo-odbiorczy musi być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Warto także zadbać o to, by załączono do niego potwierdzenie aktualnego stanu opłat za nieruchomość i media.

Pamiętaj, że protokół zdawczo odbiorczy to ważny dokument i Twoje zabezpieczenie na przyszłość. Jeśli sprzedający będzie próbował ukryć przed Tobą wady nieruchomości - pozwoli skutecznie dochodzić Ci Twoich praw. W Golden Hawk dopilnujemy, by został sporządzony prawidłowo.