Kaucja za wynajem mieszkania

2018-05-16

Kaucja za wynajem mieszkania to podstawowy mechanizm obronny, jaki wybierają wynajmujący swoje lokale. Stanowi zabezpieczenie przed nieuczciwymi lokatorami. Jakiej może być wysokości i czy rzeczywiście pozwala zabezpieczyć się przed problemami spowodowanymi przez najemcę?

Wynajmujesz mieszkanie? Zabezpiecz się!

Jeżeli decydujesz się na wynajem Twojego lokalu, możesz zobowiązać najemcę do wniesienia kaucji. Uprawnia Cię do tego zapis w Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów.

Kaucja za wynajem mieszkania zabezpiecza Cię przed poniesieniem strat finansowych. Jako właściciel, możesz wykorzystać ją do pokrycia zaległego czynszu, nieuiszczonych opłat za media czy też do naprawienia uszkodzonych rzeczy, znajdujących się w mieszkaniu. Co do zasady, kaucję rozlicza się przy rozwiązywaniu umowy najmu - możesz jednak “dogadać się” z najemcami i potrącić z niej np. ostatnią opłatę za najem.

Gdzie zawrzeć obowiązek wniesienia kaucji?

O obowiązku uiszczenia kaucji musisz poinformować najemcę. Zapis o konieczności jej wpłaty powinien znaleźć się w umowie najmu, dobrze jednak już wcześniej powiadomić potencjalnego najemcę o jej wysokości. Dowód wpłaty kaucji powinien zostać udokumentowany oświadczeniem podpisanym przez wynajmującego.

Kiedy z kaucji można pokryć zniszczenia?

Jako właściciel mieszkania, musisz odróżniać zniszczenie mienia od naturalnego zużycia rzeczy. Z otrzymanej kaucji możesz pokryć np. koszt zakupu mebli, które zostały zniszczone, nie możesz natomiast przeznaczyć jej na odmalowanie mieszkania, w którym najemca zostawił na ścianach niewielkie, wynikające z normalnego użytkowania rzeczy przetarcia.

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień przy rozliczaniu kaucji, warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy lokalu i załączyć do niego zdjęcia stanu mieszkania, sprzętów i mebli. Będzie to niepodważalny dowód rozstrzygający, czy to najemca jest odpowiedzialny za pogorszenie stanu nieruchomości.

Jak wysoka może być kaucja za wynajem mieszkania?

Zgodnie z treścią Ustawy  o Prawach Lokatorów, kaucja za mieszkanie nie może wynieść więcej niż dwunastokrotność czynszu miesięcznego za dany lokal. Konkretną kwotę ustala wynajmujący.

Pamiętaj, że kaucja jest zwrotna! Zgodnie ze wspomnianą ustawą, kwota ta podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.