Zadatek a zaliczka

2019-01-25

Zadatek oraz zaliczka to dwa terminy, które często używane są zamiennie. Warto jednak mieć świadomośc, że mają fundamentalnie różne znaczenia i to, którego z nich użyjesz - ma wpływ na transakcję zbycia nieruchomości. Dziś wyjaśnimy różnice między nimi.

Transakcji sprzedaży czy zakupu mieszkania zawsze towarzyszy przekazanie pewnej sumy pieniężnej celem zabezpieczenia sfinalizowania transakcji. Kwota ta to zadatek albo zaliczka. Czym się różnią?

Czym jest zadatek?

Zadatek to pojęcie zdefiniowane przez polskiego prawodawcę. Jest dodatkowym obostrzeniem w umowie, które ma zabezpieczać wykonanie zobowiązania przez obie strony umowy.

W przypadku, gdy do sfinalizowania transakcji nie dojdzie z winy strony wnoszącej zadatek - osoba, która go wpłaciła, traci go.

Jeśli natomiast zobowiązania umowne nie zostaną dopełnione przez stronę przyjmującą zadatek - jest ona zobligowania do zwrócenia podwojonej sumy zadatku - chyba, że nastąpiła sytuacja wyjątkowa. Sprzedający oddaje kupującemu zadatek w niezwiększonej kwocie, gdy:

  • umowa nie doszła do skutku, jednak żadna ze stron nie ponosi za to odpowiedzialności,

  • umowa nie doszła do skutku, jednak odpowiedzialne są za to obie strony,

  • umowa została rozwiązana przez obie strony, na mocy postanowienia sądowego.

Czym jest zaliczka?

Zaliczka jest częścią należności opłaconą z góry. Jej uiszczenie jako zabezpieczenia finansowego nie niesie za sobą takich konsekwencji, jak wpłacenie zadatku. W przypadku, kiedy do umowy nie dojdzie - niezależnie od winy stron - osoba, która przyjęła zaliczkę, ma obowiązek ją zwrócić.

Zaliczka nie stanowi należytego zabezpieczenia umowy sprzedaży nieruchomości; pozostawia każdemu z kontrahentów “wolną rękę” i możliwość szukania lepszych ofert bez żadnych konsekwencji finansowych.

Jak wysoki powinien być zadatek lub zaliczka?

Zwyczajowo przyjmuje się, że zadatek lub zaliczka towarzyszące transakcjom mieszkaniowym wynoszą 10% wartości mieszkania bądź domu. Mogą być to jednak kwoty niższe i nieco wyższe.

Co wybrać przy transakcji sprzedaży mieszkania?

Jeśli chcesz należycie zabezpieczyć swoją transakcję - wybierz zadatek. Tylko dzięki temu w sytuacji, gdy umowa nie zostanie zrealizowana - otrzymasz odszkodowanie. Będzie ono rekompensatą za poniesione koszty oraz zmarnowany czas.

Dokładne określenie sposobu zabezpieczenia sfinalizowania umowy ma ogromne znaczenie - jeśli chcesz uniknąć niedomówień i późniejszych problemów. Dlatego zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę - dokładnie ją przeczytaj!